از دادن رای سفید اجتناب کنید؛ این تضییع فرصت است

از دادن رای سفید اجتناب کنید؛ این تضییع فرصت استعضو ارشد جامعه مدرسین در پیامی به مردم ایران تأکید کرد که در انتخابات شرکت کنند. از دادن رای سفید اجتناب کنید؛ این تضییع فرصت است

رای دادن فقط با شناسنامه ممکن است

رای دادن فقط با شناسنامه ممکن است رای دادن فقط با شناسنامه ممکن است

وقتی رای نماینده ای در مجلس ثبت نشود، نتیجه آن رای گیری باطل است

وقتی رای نماینده ای در مجلس ثبت نشود، نتیجه آن رای گیری باطل است وقتی رای نماینده ای در مجلس ثبت نشود، نتیجه آن رای گیری باطل است

رای الیوم: سیاست عجیب رئیس‌جمهور ترکیه گیج‌کننده است

رای الیوم: سیاست عجیب رئیس‌جمهور ترکیه گیج‌کننده است رای الیوم: سیاست عجیب رئیس‌جمهور ترکیه گیج‌کننده است

زیباکلام:سبد رای روحانی کاهش یافته/رای قالیباف وجلیلی هم از4سال پیش کمتر است

زیباکلام:سبد رای روحانی کاهش یافته/رای قالیباف وجلیلی هم از4سال پیش کمتر است زیباکلام:سبد رای روحانی کاهش یافته/رای قالیباف وجلیلی هم از4سال پیش کمتر است