رئیس جمهوری افغانستان: اهل سنت و شیعیان به مساجد یکدیگر بروند

رئیس جمهوری افغانستان: اهل سنت و شیعیان به مساجد یکدیگر بروند رئیس جمهوری افغانستان: اهل سنت و شیعیان به مساجد یکدیگر بروند

گفت‌وگوی تلفنی رئیس مجلس با آیت‌الله امینی، قرائتی و نقویان

گفت‌وگوی تلفنی رئیس مجلس با آیت‌الله امینی، قرائتی و نقویان گفت‌وگوی تلفنی رئیس مجلس با آیت‌الله امینی، قرائتی و نقویان