دیدار ظریف و دبیرکل سازمان ملل در آستانه

دیدار ظریف و دبیرکل سازمان ملل در آستانه دیدار ظریف و دبیرکل سازمان ملل در آستانه

دیدار ظریف و رئیس جمهوری افغانستان در آستانه

دیدار ظریف و رئیس جمهوری افغانستان در آستانه دیدار ظریف و رئیس جمهوری افغانستان در آستانه

دیدار دی‌میستورا با جابری‌انصاری در آستانه برگزاری اجلاس «آستانه»

دیدار دی‌میستورا با جابری‌انصاری در آستانه برگزاری اجلاس «آستانه»نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، در ساعات پایانی یکشنبه سوم بهمن در هتل محل اقامت سرپرست هیات اعزامی ایران به اجلاس بین‌المللی آستانه […]