دمبابا به بشیکتاش پیوست

دمبابا به بشیکتاش پیوستمهاجم سابق تیم چلسی با قراردادی تا آخر فصل به بشیکتاش ترکیه پیوست. دمبابا به بشیکتاش پیوست