سانحه رانندگی در محور قم – اراک با ۵ کشته

سانحه رانندگی در محور قم – اراک با ۵ کشته سانحه رانندگی در محور قم – اراک با ۵ کشته

واژگونی خودرو در جاده کرمانشاه – گیلان‌غرب/ 15 مصدوم و 3 کشته

واژگونی خودرو در جاده کرمانشاه – گیلان‌غرب/ 15 مصدوم و 3 کشته واژگونی خودرو در جاده کرمانشاه – گیلان‌غرب/ 15 مصدوم و 3 کشته

انفجار در مرکز کابل / 60 نفر کشته شدند

انفجار در مرکز کابل / 60 نفر کشته شدند انفجار در مرکز کابل / 60 نفر کشته شدند

تیراندازی در مدرسه ای در ریاض/ سه تن کشته شدند

تیراندازی در مدرسه ای در ریاض/ سه تن کشته شدند تیراندازی در مدرسه ای در ریاض/ سه تن کشته شدند

انفجار در زیارتگاه لعل شهباز قلندر پاکستان با ۵۰ کشته

انفجار در زیارتگاه لعل شهباز قلندر پاکستان با ۵۰ کشته انفجار در زیارتگاه لعل شهباز قلندر پاکستان با ۵۰ کشته

تیراندازی در فرودگاه فلورریدا با سه کشته

تیراندازی در فرودگاه فلورریدا با سه کشته تیراندازی در فرودگاه فلورریدا با سه کشته

ریزش معدن در هند کشته داد

ریزش معدن در هند کشته دادریزش معدن در شرق هند جان هفت کارگر را گرفت و در این حادثه تعداد دیگری نیز داخل معدن محبوس شده‌اند. ریزش معدن در هند کشته داد

تشدید درگیری‌ها در شهر الباب سوریه/ ۱۴ سرباز ارتش ترکیه کشته شدند

تشدید درگیری‌ها در شهر الباب سوریه/ ۱۴ سرباز ارتش ترکیه کشته شدند تشدید درگیری‌ها در شهر الباب سوریه/ ۱۴ سرباز ارتش ترکیه کشته شدند

چاقوکشی در نیوجرسیِ آمریکا/ ۳ نفر کشته شد

چاقوکشی در نیوجرسیِ آمریکا/ ۳ نفر کشته شد چاقوکشی در نیوجرسیِ آمریکا/ ۳ نفر کشته شد oxin channel