پوتین: قوی‌ترین در دنیا هستیم

پوتین: قوی‌ترین در دنیا هستیم پوتین: قوی‌ترین در دنیا هستیم

رتبه ایران در جدیدترین رده بندی اینترنت دنیا

رتبه ایران در جدیدترین رده بندی اینترنت دنیا رتبه ایران در جدیدترین رده بندی اینترنت دنیا  تا چند سال قبل ایران همیشه در قعر جدول جهانی قرار داشت،چه از نظر سرعت اینترنت و چه از […]