اخراج مربی دروازه‌بان‌ها، 500 هزار دلار به فوتبال ملی ضرر می‌زند؟

اخراج مربی دروازه‌بان‌ها، 500 هزار دلار به فوتبال ملی ضرر می‌زند؟ اخراج مربی دروازه‌بان‌ها، 500 هزار دلار به فوتبال ملی ضرر می‌زند؟