خلیفه داعش عنوان “امیر” را از فرماندهانش در موصل پس گرفت!

خلیفه داعش عنوان “امیر” را از فرماندهانش در موصل پس گرفت!ابوبکر البغدادی خلیفه تروریست های تکفیری داعش عنوان امیر را از فرماندهانش در موصل به دنبال شکست های پیاپی پس گرفت! یک منبع در استان […]