اطلاعیه خصوصی‌سازی درمورد فسخ واگذاری مخابرات

اطلاعیه خصوصی‌سازی درمورد فسخ واگذاری مخابرات اطلاعیه خصوصی‌سازی درمورد فسخ واگذاری مخابرات

آیت الله هاشمی: اگر طبق سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی عمل می‌شد، امروز شاهد بیکاری نبودیم

آیت الله هاشمی: اگر طبق سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی عمل می‌شد، امروز شاهد بیکاری نبودیم آیت الله هاشمی: اگر طبق سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی عمل می‌شد، امروز شاهد بیکاری نبودیم دانلود مستقیم تلگرام فارسی