تصاویر: بلندترین آسمان خراش‌ های جهان

تصاویر: بلندترین آسمان خراش‌ های جهاندر این بخش تصاویری از بلندترین آسمان خراش های جهان را مشاهده می کنید. برج خلیفه یا برج دبی در شهر دبی  با ۱۶۳ طبقه قابل استفاده و ۸۲۸ متر… […]