اینجا گردنه حیران در مرز ایران و آذربایجان! +عکس

اینجا گردنه حیران در مرز ایران و آذربایجان! +عکساینجا مرز ایران و جمهوری آذربایجان در گردنه حیران است، سمت چپ تصویر ایران و سمت راست تصویر جمهوری آذربایجان را میبینید، تصویری که نشان می دهد […]