حسن‌پور: حجتی پدر کشاورزی ایران است

حسن‌پور: حجتی پدر کشاورزی ایران است حسن‌پور: حجتی پدر کشاورزی ایران است

احمدی در موافقت با وزیر پیشنهادی کشاورزی: رشته تحصیلی حجتی بی ارتباط به تخصصش نیست/ بزرگترین ویژگی او ساده زیستی است

احمدی در موافقت با وزیر پیشنهادی کشاورزی: رشته تحصیلی حجتی بی ارتباط به تخصصش نیست/ بزرگترین ویژگی او ساده زیستی است احمدی در موافقت با وزیر پیشنهادی کشاورزی: رشته تحصیلی حجتی بی ارتباط به تخصصش […]

ارزیابی فعالان اقتصادی از تیم اقتصادی دولت/ طیب نیا و حجتی بهترین، سیف و نعمت زاده بدترین اعضای کابینه

ارزیابی فعالان اقتصادی از تیم اقتصادی دولت/ طیب نیا و حجتی بهترین، سیف و نعمت زاده بدترین اعضای کابینه ارزیابی فعالان اقتصادی از تیم اقتصادی دولت/ طیب نیا و حجتی بهترین، سیف و نعمت زاده […]