ترامپ: جنگ عراق بزرگترین اشتباه بود

ترامپ: جنگ عراق بزرگترین اشتباه بودرئیس‌جمهوری منتخب آمریکا گفت، تصمیم انگلیس رأی خروج از اتحادیه اروپا هوشمندانه بوده و اوضاع این کشور بعد از برگزیت خیلی بهتر هم شده و در نهایت بریتانیا از این […]