فیلم/دلجویی رئیس جمهور از آتش نشانان حاضر در پلاسکو

فیلم/دلجویی رئیس جمهور از آتش نشانان حاضر در پلاسکویكى از آتشنشانان: “خواب دیدم داداشم سالم هستش…” فیلم/دلجویی رئیس جمهور از آتش نشانان حاضر در پلاسکو

سوئیس و بانوان در سمت رئیس جمهور

سوئیس و بانوان در سمت رئیس جمهور سوئیس و بانوان در سمت رئیس جمهور کشور تاکنون رییس جمهورهای زن زیادی را به خود دیده است و در این مورد در جهان معروف است. نقش زنان […]