پرداخت خسارت جانی حادثه رانندگی توسط بیمه ایران

پرداخت خسارت جانی حادثه رانندگی توسط بیمه ایرانخوشبختانه مالك خودرو مقصرحادثه بيمه نامه شخص ثالث وحوادث رانندگي داشت از اين رو كل خسارت وارده بابت ديه و خسارت مالی اتومبیل مقابل٬ به زيان ديده اين […]

انفجار شهریار تلفات جانی نداشته است

انفجار شهریار تلفات جانی نداشته است انفجار شهریار تلفات جانی نداشته است

این هم تلفات جانی گزارش‌های سرهنگ!!

این هم تلفات جانی گزارش‌های سرهنگ!!«در حاشیه گزارش غلیظ و خاص یکی از گزارشگران سیما!» محمدرضا میر شاه ولد این کارتون را در خبر ورزشی منتشر کرد. این هم تلفات جانی گزارش‌های سرهنگ!!

۶ میلیون نفر؛ جانی که هرسال سیگار و قلیان می‌گیرد

۶ میلیون نفر؛ جانی که هرسال سیگار و قلیان می‌گیرد ۶ میلیون نفر؛ جانی که هرسال سیگار و قلیان می‌گیرد