جابر انصاری پنجشنبه MRI می‌گیرد

جابر انصاری پنجشنبه MRI می‌گیردهافبک تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه MRI می‌گیرد تا وضعیتش مشخص شود. جابر انصاری پنجشنبه MRI می‌گیرد