احمدی نژاد: اگر مانع نمی‌ شدند همه ثروت‌ ها را تقسیم می‌ کردم!

احمدی نژاد: اگر مانع نمی‌ شدند همه ثروت‌ ها را تقسیم می‌ کردم!محمود احمدی‌نژاد همچنان به دنبال تطهیر خود از اتهاماتی است که از سوی دادستان دیوان محاسبات علیه او اعلام شد. اگر مانع نمی‌ […]

پول و ثروت واقعی

پول و ثروت واقعی«پول»، واژه ای نام آشنا و دوست داشتنی است که بسیاری از مشکلات مادی انسان را می تواند حل کند! «پول»، واژه ای نام آشنا و دوست داشتنی که حلّال… پول و […]