تیلرسون: ترامپ خط قرمزی در خصوص کره شمالی ترسیم نکرده

تیلرسون: ترامپ خط قرمزی در خصوص کره شمالی ترسیم نکرده تیلرسون: ترامپ خط قرمزی در خصوص کره شمالی ترسیم نکرده

اولین تماس تیلرسون با سوچی/ درخواست ورود ناظران سازمان ملل به مناطق درگیری در میانمار

اولین تماس تیلرسون با سوچی/ درخواست ورود ناظران سازمان ملل به مناطق درگیری در میانمار اولین تماس تیلرسون با سوچی/ درخواست ورود ناظران سازمان ملل به مناطق درگیری در میانمار

تیلرسون: اولویت اصلی در سوریه شکست داعش است

تیلرسون: اولویت اصلی در سوریه شکست داعش است تیلرسون: اولویت اصلی در سوریه شکست داعش است