اسرائیل تهدید کرد، کاخ بشار اسد را بمباران می‌کند!

اسرائیل تهدید کرد، کاخ بشار اسد را بمباران می‌کند! اسرائیل تهدید کرد، کاخ بشار اسد را بمباران می‌کند!

«ترامپ» تهدید کرد توافق آمریکا و کوبا را لغو می‌کند

«ترامپ» تهدید کرد توافق آمریکا و کوبا را لغو می‌کند «ترامپ» تهدید کرد توافق آمریکا و کوبا را لغو می‌کند