مطهری: تنها کسی که به خطر «احمدی نژاد» آگاه بود، آقای هاشمی بود

مطهری: تنها کسی که به خطر «احمدی نژاد» آگاه بود، آقای هاشمی بودنائب رییس مجلس گفت: تنها کسی که به خطر آقای احمدی نژاد آگاه بود و احساس خطر می کرد آقای هاشمی بود. مطهری: […]

فیلم/ تنها رفتی …./ نماهنگی به یاد آیت الله هاشمی

فیلم/ تنها رفتی …./ نماهنگی به یاد آیت الله هاشمینماهنگ تنها رفتی به یاد آیت الله هاشمی با صدای علی زند وکیلی فیلم/ تنها رفتی …./ نماهنگی به یاد آیت الله هاشمی