فیلم/ تنها رفتی …./ نماهنگی به یاد آیت الله هاشمی

فیلم/ تنها رفتی …./ نماهنگی به یاد آیت الله هاشمینماهنگ تنها رفتی به یاد آیت الله هاشمی با صدای علی زند وکیلی فیلم/ تنها رفتی …./ نماهنگی به یاد آیت الله هاشمی