تماس تلفنی ماکرون و امیر قطر درباره بحران کشورهای عربی/ امیر قطر اواخر تابستان به فرانسه می‌رود

تماس تلفنی ماکرون و امیر قطر درباره بحران کشورهای عربی/ امیر قطر اواخر تابستان به فرانسه می‌رود تماس تلفنی ماکرون و امیر قطر درباره بحران کشورهای عربی/ امیر قطر اواخر تابستان به فرانسه می‌رود

اولین مذاکره تلفنی روسای جمهوری روسیه و فرانسه

اولین مذاکره تلفنی روسای جمهوری روسیه و فرانسه اولین مذاکره تلفنی روسای جمهوری روسیه و فرانسه