عامل کشتار مسجد کبک تفهیم اتهام شد

عامل کشتار مسجد کبک تفهیم اتهام شدعامل حمله به نمازگزاران مسجدی در کبک که یک دانشجوی فرانسوی–کانادایی است به قتل عمد شش نمازگزار متهم شد. نخست‌وزیر کانادا این حمله را تروریستی خوانده بود. عامل کشتار […]

مدیر شبكه 3 سیما تفهیم اتهام شد

مدیر شبكه 3 سیما تفهیم اتهام شد مدیر شبكه 3 سیما تفهیم اتهام شد