فیلم/ روحانی در نیویورک: استراتژی ما تعامل گسترده با جهان است

فیلم/ روحانی در نیویورک: استراتژی ما تعامل گسترده با جهان استرئیس جمهوری در بدو ورود به فرودگاه جان اف کندی نیویورک: استراتژی ما تعامل گسترده با جهان است فیلم/ روحانی در نیویورک: استراتژی ما تعامل […]

ابتکار: خط مشی من «تعامل» است / تقابل‌ها را به حداقل می‌رسانم

ابتکار: خط مشی من «تعامل» است / تقابل‌ها را به حداقل می‌رسانم ابتکار: خط مشی من «تعامل» است / تقابل‌ها را به حداقل می‌رسانم

ساعت بازی استقلال و پدیده تغییر کرد / تعامل برای پخش مستقیم بازی پرسپولیس و استقلال

ساعت بازی استقلال و پدیده تغییر کرد / تعامل برای پخش مستقیم بازی پرسپولیس و استقلال ساعت بازی استقلال و پدیده تغییر کرد / تعامل برای پخش مستقیم بازی پرسپولیس و استقلال

زندگی و تعامل جالب خدنگ در کنار گراز!

زندگی و تعامل جالب خدنگ در کنار گراز!گرازی جاسوس در کنار گرازها تعبیه شده و این تصاویر جالب و دیدنی را ضبط کرده است. زندگی و تعامل جالب خدنگ در کنار گراز!