تصاویر: نبرد خونین کوسه سفید با نهنگ قاتل!

تصاویر: نبرد خونین کوسه سفید با نهنگ قاتل!نبرد میان کوسه های سفید عظیم الجثه با نهنگ های قاتل، از شدیدترین نبردهای درون اب است،  سالهاست که دانشمندان بر جدال این دو ابزی مطالعه میکنند اما […]