فیلم/ تصاویر هوایی از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای آتش نشان

فیلم/ تصاویر هوایی از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای آتش نشان فیلم/ تصاویر هوایی از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای آتش نشان

مرکز اسلامی لیورپول به آتش کشیده شد + تصاویر

مرکز اسلامی لیورپول به آتش کشیده شد + تصاویر مرکز اسلامی لیورپول به آتش کشیده شد + تصاویر