تصاویر: پذیرایی از آتش‌ نشانان فداکار در پلاسکو

تصاویر: پذیرایی از آتش‌ نشانان فداکار در پلاسکو در تصاویر زیر عکس زیر پذیرایی از آتش‌نشانان قهرمان در محل پلاسکو را می‌بینید.   تصاویر: پذیرایی از آتش‌ نشانان فداکار در پلاسکو

تصاویر: وقتی اشک امان آتش‌ نشانان را می‌ گیرد

تصاویر: وقتی اشک امان آتش‌ نشانان را می‌ گیردبا بیرون کشیدن پیکرهای آتش‌نشانان شهید غم، اندوه، اشک و آه در پلاسکو سایه انداخت. تصاویر: وقتی اشک امان آتش‌ نشانان را می‌ گیرد