ترکیه از عربستان خواست در مطالباتش از قطر تجدید نظر کند

ترکیه از عربستان خواست در مطالباتش از قطر تجدید نظر کند ترکیه از عربستان خواست در مطالباتش از قطر تجدید نظر کند

اردوغان: ترکیه می‌تواند درباره عضویت در اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کند

اردوغان: ترکیه می‌تواند درباره عضویت در اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کند اردوغان: ترکیه می‌تواند درباره عضویت در اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کند

اروپا ترکیه را تنبیه می کند

اروپا ترکیه را تنبیه می کندتصمیم اتحادیه اروپا در مورد توقف موقت مذاکرات برای تکمیل عضویت ترکیه در این اتحادیه، اقدام غیرمنتظره ای نبود. از همان ساعات نخست پس از کودتای نافرجام، می شد پیش […]