ترکیه: به زودی نیروهایمان را از عراق خارج می کنیم

ترکیه: به زودی نیروهایمان را از عراق خارج می کنیم ترکیه: به زودی نیروهایمان را از عراق خارج می کنیم

اروپا ترکیه را تنبیه می کند

اروپا ترکیه را تنبیه می کندتصمیم اتحادیه اروپا در مورد توقف موقت مذاکرات برای تکمیل عضویت ترکیه در این اتحادیه، اقدام غیرمنتظره ای نبود. از همان ساعات نخست پس از کودتای نافرجام، می شد پیش […]

ایران و ترکیه در عراق وارد درگیری می شوند؟

ایران و ترکیه در عراق وارد درگیری می شوند؟هادی الامیری رییس سازمان بدر و رهبر بسیج مردمی عراق گفته در صورتی که نیروهای ترکیه دخالت کنند؛ تلعفر قبرستان سربازان ترکیه خواهد شد. ایران و ترکیه […]