استفاده از تردمیل برای تنبیه زندانیان! +عکس

استفاده از تردمیل برای تنبیه زندانیان! +عکستردمیل در سال ۱۸۱۸ توسط “ویلیام کوبیت” برای تنبیه زندانیان سرکش اختراع شد، در این نوع تنبیه زندانیان مجبور بودند ساعت ها بر روی دستگاه ابداعی مهندس “ویلیام کوبیت” […]