ترامپ: کارخانجات اپل را به آمریکا منتقل کنید

ترامپ: کارخانجات اپل را به آمریکا منتقل کنیدبا شدت گرفتن جنگ تجاری آمریکا و چین، این بار ترامپ خواهان نقل مکان کارخانه اپل از چین شد و وعده داد که با ارائه تخفیفات مالیاتی، از […]

مشاوران ترامپ مطرح کردند: شاید «ترامپ» سفارت آمریکا را به قدس منتقل نکند

مشاوران ترامپ مطرح کردند: شاید «ترامپ» سفارت آمریکا را به قدس منتقل نکند مشاوران ترامپ مطرح کردند: شاید «ترامپ» سفارت آمریکا را به قدس منتقل نکند دانلود بیتالک