داماد ترامپ و رئیس ستاد ارتش آمریکا به عراق می‌روند

داماد ترامپ و رئیس ستاد ارتش آمریکا به عراق می‌روند داماد ترامپ و رئیس ستاد ارتش آمریکا به عراق می‌روند

تاکید ترامپ به العبادی در زمینه مشارکت فراگیر با عراق

تاکید ترامپ به العبادی در زمینه مشارکت فراگیر با عراق تاکید ترامپ به العبادی در زمینه مشارکت فراگیر با عراق

ترامپ: جنگ عراق بزرگترین اشتباه بود

ترامپ: جنگ عراق بزرگترین اشتباه بودرئیس‌جمهوری منتخب آمریکا گفت، تصمیم انگلیس رأی خروج از اتحادیه اروپا هوشمندانه بوده و اوضاع این کشور بعد از برگزیت خیلی بهتر هم شده و در نهایت بریتانیا از این […]