ترامپ: گزینه نظامی ما برای کره‌شمالی ویرانگر خواهد بود

ترامپ: گزینه نظامی ما برای کره‌شمالی ویرانگر خواهد بود ترامپ: گزینه نظامی ما برای کره‌شمالی ویرانگر خواهد بود

ترامپ: حملات 11 سپتامبر 2001 بدترین حمله به کشور ما پس از پرل هاربر بود

ترامپ: حملات 11 سپتامبر 2001 بدترین حمله به کشور ما پس از پرل هاربر بود ترامپ: حملات 11 سپتامبر 2001 بدترین حمله به کشور ما پس از پرل هاربر بود

ترامپ: حکم دیوان عالی، یک پیروزی آشکار برای امنیت ملی آمریکا بود

ترامپ: حکم دیوان عالی، یک پیروزی آشکار برای امنیت ملی آمریکا بود ترامپ: حکم دیوان عالی، یک پیروزی آشکار برای امنیت ملی آمریکا بود

فیلم/ وقتی ترامپ از ۳۰ سال پیش به فکر دوشیدن اعراب بود!

فیلم/ وقتی ترامپ از ۳۰ سال پیش به فکر دوشیدن اعراب بود!ترامپ سال ها پیش هم بارها گفته بود باید کشورهای ثروتمند عربی مورد حمایت آمریکا را دوشید و اقتصاد چین و ژاپن را مهار […]

ترامپ: نشست سران گروه هفت بسیار مفید بود

ترامپ: نشست سران گروه هفت بسیار مفید بود ترامپ: نشست سران گروه هفت بسیار مفید بود

قاضی پیشنهادی ترامپ برای دیوان عالی امریکا: اظهارات رئیس جمهوری درباره قضات مایوس کننده بود

قاضی پیشنهادی ترامپ برای دیوان عالی امریکا: اظهارات رئیس جمهوری درباره قضات مایوس کننده بود قاضی پیشنهادی ترامپ برای دیوان عالی امریکا: اظهارات رئیس جمهوری درباره قضات مایوس کننده بود

ترامپ: جنگ عراق بزرگترین اشتباه بود

ترامپ: جنگ عراق بزرگترین اشتباه بودرئیس‌جمهوری منتخب آمریکا گفت، تصمیم انگلیس رأی خروج از اتحادیه اروپا هوشمندانه بوده و اوضاع این کشور بعد از برگزیت خیلی بهتر هم شده و در نهایت بریتانیا از این […]

ترامپ: فیدل کاسترو «دیکتاتوری بی رحم» بود

ترامپ: فیدل کاسترو «دیکتاتوری بی رحم» بودرئیس‌جمهور منتخب آمریکا در بیانیه‌ای غیرمتعارف کاسترو را «دیکتاتوری بی‌رحم» خواند. ترامپ: فیدل کاسترو «دیکتاتوری بی رحم» بود

ترامپ: گسترش روابط با ترکیه از اولویت‌های دولتش خواهد بود

ترامپ: گسترش روابط با ترکیه از اولویت‌های دولتش خواهد بود ترامپ: گسترش روابط با ترکیه از اولویت‌های دولتش خواهد بود نصب تلگرام فارسی

آمریکای ترامپ بیش از آمریکای اوباما و بوش درگیر مسائل داخلی خواهد بود

آمریکای ترامپ بیش از آمریکای اوباما و بوش درگیر مسائل داخلی خواهد بود آمریکای ترامپ بیش از آمریکای اوباما و بوش درگیر مسائل داخلی خواهد بود دانلود تلگرام