تاوان سنگین «اوبر» در نپیوستن به اعتصاب ضد ترامپ

تاوان سنگین «اوبر» در نپیوستن به اعتصاب ضد ترامپهزاران مشتری اوبر پس از اقدام اخیر این شرکت در نپیوستن به صف معترضین و حضور در فرودگاه جان اف کندی برای سوار کردن مسافران، این اپلیکیشن […]