وساطت کویت بین تهران – ریاض را تایید نشد

وساطت کویت بین تهران – ریاض را تایید نشدسخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه میانجیگری کویت در رابطه میان ایران و عربستان را نمی تواند تایید کند ادامه داد: ما در ارتباط با […]