موفقیت در اوپک یکی از نتایج برجام بود

موفقیت در اوپک یکی از نتایج برجام بوداتفاقي كه در آخرين روزهاي هفته گذشته و در اجلاس اوپك رخ داد را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟ طبعا بخشي از ماجرا به وضعيت بازار نفت و اقتصاد […]