مشاور امنیت ملی کاخ سفید: حمله کره شمالی به آمریکا، خودکشی خواهد بود

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: حمله کره شمالی به آمریکا، خودکشی خواهد بود مشاور امنیت ملی کاخ سفید: حمله کره شمالی به آمریکا، خودکشی خواهد بود

جیمز ماتیس: جنگ با کره شمالی فاجعه بار خواهد بود

جیمز ماتیس: جنگ با کره شمالی فاجعه بار خواهد بودوزیر دفاع امریکا در مصاحبه اخیر خود جنگ با کره شمالی را فاجعه بار توصیف کرد و گفت این جنگ عواقب منفی برای روسیه و امریکا […]