افشین: هواداران استقلال حامی من بودند

افشین: هواداران استقلال حامی من بودندبازیکن تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: به خاطر پول به استقلال نیامدم که برای پول از این تیم بروم. افشین: هواداران استقلال حامی من بودند