سانتیاگو بوئنو به بارسلونا پیوست

سانتیاگو بوئنو به بارسلونا پیوستمدافع جوان و آینده دار باشگاه پنارول اروگوئه به بارسلونا ملحق شد. سانتیاگو بوئنو به بارسلونا پیوست