واکنش مسکو به آزمایش موشکی کره‌شمالی

واکنش مسکو به آزمایش موشکی کره‌شمالی واکنش مسکو به آزمایش موشکی کره‌شمالی

واکنش روسیه به ادعاها دربارۀ آزمایش موشکی ایران

واکنش روسیه به ادعاها دربارۀ آزمایش موشکی ایرانمعاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: آزمایش موشکی جدید در ایران اگر اتفاق هم افتاده باشد، نقض قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل نیست. واکنش روسیه به ادعاها دربارۀ […]