«مرز خوشبختی» به شهریار رسید

«مرز خوشبختی» به شهریار رسیدتصویربرداری سریال نوروزی «مرز خوشبختی» به کارگردانی حسین سهیلی زاده و نقش افرینی پوریا پورسرخ، امیرحسین آرمان، مهدی سلوکی، شهرزاد کمالزاده، سروش جمشیدی… همچنان ادامه دارد. این پروژه ادامه تصویربرداری فاز […]