بدترین ضربه به شهرآورد توسط سازمان لیگ

بدترین ضربه به شهرآورد توسط سازمان لیگیکبار دیگر مدیران فوتبال کشورمان نشان دادند که در هیچ کجای دنیا همانند آن ها کسی قادر به برنامه ریزی عجیب و غریب نیست تا بتواند بدترین اتفاق ممکن […]

کنگره به فکر تنبیه سازمان ملل

کنگره به فکر تنبیه سازمان ملل کنگره به فکر تنبیه سازمان ملل