ترکیش ایرلاین به مسافران ایرانی به مقصد آمریکا و کانادا، اقامت رایگان در استانبول می‌دهد

ترکیش ایرلاین به مسافران ایرانی به مقصد آمریکا و کانادا، اقامت رایگان در استانبول می‌دهد ترکیش ایرلاین به مسافران ایرانی به مقصد آمریکا و کانادا، اقامت رایگان در استانبول می‌دهد

تهدید به عملیات انتحاری در نزدیکی کنسولگری آمریکا در استانبول

تهدید به عملیات انتحاری در نزدیکی کنسولگری آمریکا در استانبول تهدید به عملیات انتحاری در نزدیکی کنسولگری آمریکا در استانبول

تیراندازی به ساختمان روزنامه «جمهوریت» در استانبول

تیراندازی به ساختمان روزنامه «جمهوریت» در استانبول تیراندازی به ساختمان روزنامه «جمهوریت» در استانبول

واکنش پ.ک.ک به حملۀ تروریستی استانبول

واکنش پ.ک.ک به حملۀ تروریستی استانبول واکنش پ.ک.ک به حملۀ تروریستی استانبول