بازگشت سفیر قطر به تهران برای اعراب خلیج فارس چه معنایی دارد؟

بازگشت سفیر قطر به تهران برای اعراب خلیج فارس چه معنایی دارد؟ایران با نزدیکی به قطر توانسته دومین دولت «سنی» را به شبکه منطقه‌ایش اضافه کند. تماس تلفنی بین محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه […]