بازتاب درگذشت آیت الله رفسنجانی در فضای مجازی و رسانه ها

بازتاب درگذشت آیت الله رفسنجانی در فضای مجازی و رسانه ها بازتاب درگذشت آیت الله رفسنجانی در فضای مجازی و رسانه ها  در ابتدای سال 2017 میلادی بازتاب بسیار گسترده ای داشت طوری که تمام […]

بازتاب ادعای استقرار موشک روسی اسکندر در سوریه

بازتاب ادعای استقرار موشک روسی اسکندر در سوریه بازتاب ادعای استقرار موشک روسی اسکندر در سوریه

بازتاب سخنان «رئیس جمهور کشورمان» در چین

بازتاب سخنان «رئیس جمهور کشورمان» در چینخبرگزاری شین هوا نوشت: رئیس جمهوری ایران تاکید دارد تهران برای پیشبرد صلح، ثبات و امنیت در خاورمیانه و سوریه و توسعه کشورهای منطقه تلاش می کند و بر […]