دلایل گرانی مرغ در بازار

دلایل گرانی مرغ در بازاررئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباره دلیل گرانی مرغ در بازار گفت: کاهش تولید این کالا، باعث شده عرضه کم شود و قیمت افزایش پیدا کند. دلایل گرانی مرغ در بازار