بازار ADSL کشش قیمت بالاتر را دارد؟

بازار ADSL کشش قیمت بالاتر را دارد؟معاون تجاری شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه مخابرات درخواستی برای افزایش تعرفه اینترنت ثابت نداشته است، اظهار کرد: بازار ADSL کشش قیمت بالاتر از این را ندارد. […]

بازار مرغ میدان بهمن؛ قیمت مرغ این‌جا رقم می‌خورد

بازار مرغ میدان بهمن؛ قیمت مرغ این‌جا رقم می‌خورددر تاریک‌روشن صبح میدان بهمن، ٤٠کامیون‌ از دروازه بزرگ آهنی وارد می‌شوند. کارگرها فرمان می‌دهند و کامیون‌ها بوق‌‌زنان دنده‌عقب می‌گیرند تا برسند به سکوی جلوی غرفه‌ها. بازار […]

روی خوش بازار سرمایه به افزایش قیمت دلار

روی خوش بازار سرمایه به افزایش قیمت دلاردلار، بورس و آغاز یک بازی برد- برد. اکنون بازار سرمایه هم حال و هوای سفته‌بازان را دارد؛ کسانی که گرانی ارز خوشحالشان می‌کرد و امید داشتند که […]