شکست پرسپولیس مقابل یک تیم اوکراینی در دیداری دوستانه

شکست پرسپولیس مقابل یک تیم اوکراینی در دیداری دوستانه شکست پرسپولیس مقابل یک تیم اوکراینی در دیداری دوستانه

مهاجم اوکراینی هم‌تیمی جدید سردار شد

مهاجم اوکراینی هم‌تیمی جدید سردار شدباشگاه روستوف روسیه یک بازیکن جدید را در خط حمله خود به خدمت گرفت. مهاجم اوکراینی هم‌تیمی جدید سردار شد