انگلیس: آزمایش موشکی ایران نگران کننده است

انگلیس: آزمایش موشکی ایران نگران کننده استوزیر خارجه انگلیس گزارش‌ های منتشره درباره آزمایش موشکی توسط ایران را «بسیار نگران‌کننده» و «ناسازگار با قطعنامه» شورای امنیت توصیف کرد! انگلیس: آزمایش موشکی ایران نگران کننده است

نخست وزیر انگلیس در کاخ سفید: ترامپ ۱۰۰ درصد حامی ناتو است / ترامپ: هنوز برای لغو تحریم روسیه زود است

نخست وزیر انگلیس در کاخ سفید: ترامپ ۱۰۰ درصد حامی ناتو است / ترامپ: هنوز برای لغو تحریم روسیه زود است نخست وزیر انگلیس در کاخ سفید: ترامپ ۱۰۰ درصد حامی ناتو است / ترامپ: […]