انفجار شهریار تلفات جانی نداشته است

انفجار شهریار تلفات جانی نداشته است انفجار شهریار تلفات جانی نداشته است

جزییات انفجار تروریستی در پارکینگ اتوبوس‌های ایرانی/ هیچ زائر ایرانی آسیب ندیده است

جزییات انفجار تروریستی در پارکینگ اتوبوس‌های ایرانی/ هیچ زائر ایرانی آسیب ندیده است جزییات انفجار تروریستی در پارکینگ اتوبوس‌های ایرانی/ هیچ زائر ایرانی آسیب ندیده است دانلود بیتالک